Fiskesprell i barnehage/SFO

Barn tilbereder "Havets skattkiste"
Fotograf: Arild Juul

I Fiskesprell er vi opptatt av at alle barn skal få muligheten til å oppdage hvor godt de liker sjømat. Derfor inviterer vi ansatte i barnehage og SFO til kurs om barn, kosthold og sjømat, i tillegg til en rekke andre tilbud som legger til rette for økt bruk av sjømat i barnehage og SFO.  

Bakgrunn, forankring og målsetning
Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Rådet fra myndighetene er klart: Spis fisk oftere! Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram, og et ledd i det forebyggende folkehelsearbeidet i fylkeskommunene. Fiskesprell har som mål å bidra til at barn og unge spiser mer fisk, fordi det er gunstig sett fra et helsemessig synspunkt. Alle våre tiltak er i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen og Helsedirektoratets kostholdsråd

De aller fleste norske barn går i barnehage og SFO, og spiser mange måltider i løpet av oppveksten her. Derfor ønsker vi å gi dere som jobber i barnehage og SFO kunnskap og ferdigheter som gjør at dere kan legge til rette for et godt mattilbud, der sjømaten har sin naturlige plass. Slik kan vi gjøre en felles innsats også for å bidra til å utjevne sosiale forskjeller i kosthold. 

Fiskesprellkurs med teori og praksis
Fiskesprell-kursene finnes i ulike varianter, og består av teori og praksis om barn og kosthold og sjømat. Våre dyktige kursholdere gir deg en innføring i ulike tema rundt barns kosthold og helse. Med gode råvarer og varierte tilberedningsmetoder viser vi deg hvordan du kan tilberede sjømatretter som passer til barnehage og SFO, og som vi vet at barna liker! Fiskesprellkurs for ansatte i barnehage/SFO er organisert gjennom folkehelsenettverket i den enkelte fylkeskommune. Hvilke kurstilbud som gis i ditt fylke kan du få informasjon om ved å kontakte Fiskesprells kontaktperson i ditt fylke.  

Inspirasjonsmateriell, kollegainspirasjon og foreldrearrangement
Etter kurset får du med deg inspirerende materiell, slik at du kan dele det du har lært med de du jobber sammen med. Vårt mål er at dere skal implementere Fiskesprell og et fokus på sunn mat og sjømat i barnehagens/SFO-enhetens planer og daglige virksomhet.

Du kan også søke om støtte til kollegamøte, der du som har deltatt på Fiskesprellkurs kan videreformidle kunnskap og inspirasjon til dine kolleger. Målet er å dele kunnskap og inspirasjon, og legge til rette for en felles innsats for varige endringer. 

Gjennom vår støtteordning for foreldrearrangement kan du legge til rette for at barnehage og SFO kan samarbeide med foreldre/foresatte slik at gode vaner fra barnehage og SFO også blir med barna hjem. 

Se også 5 gode grunner til å delta på Fiskesprell-kurs.