Informasjon og kontakt

Barnehager og SFO-enheter som ønsker å delta på kurs kan kontakte Fiskesprells kontaktperson i sitt fylke.

Fiskesprell tilbyr kurs for barnehage- og SFO-ansatte over hele landet. På kursene lærer dere om kosthold og helse for barn, samt viktigheten av et økt sjømatkonsum. Vår kontaktperson i ditt fylke kan gi deg informasjon om kurstilbud og påmelding.

For fylkeskontakter og kursholdere: Logg inn 

Fylke Kontaktperson Telefonnummer
Akershus Inger Johanne Strand
Folkehelsekoordinator
inger.johanne.strand@akershus-fk.no 
22 05 55 19
Aust- og
Vest-Agder
Norges sjømatråd/Fiskesprell
Midlertidig kontakt for Fiskesprell i Agderfylkene
fiskesprell@seafood.no
45 06 55 00
Buskerud Åse Marit Hovden
Folkehelserådgiver
ase-marit.hovden@bfk.no
32 80 86 96
92 23 82 24
Finnmark Juli-Anne Staven
Rådgiver folkehelse og friluftsliv
juli-anne.staven@ffk.no  
78 96 31 25
93 02 98 35
Hedmark Sissel Løkra
Rådgiver folkehelse
Sissel.loekra@hedmark.org
90 01 74 18
Hordaland Anne Mette Nesje Porten
Folkehelserådgiver
Anne.Mette.Nesje.Porten@hfk.no
99 64 25 77
Møre og Romsdal Paula Ness Skår
Rådgivar
paula.nass.skar@mrfylke.no
71 25 88 42
Nordland Kari Hege Mortensen
Rådgiver folkehelse
kari.hege.mortensen@nfk.no
75 65 04 59
95 92 46 74
Nord-Trøndelag Nina Glærum
Rådgiver tannhelse og folkehelse
nina.glarum@ntfk.no 
97 09 87 58
74 11 51 56
Oppland Ane Bjørnsgaard
Folkehelsekoordinator
ane.bjornsgaard@oppland.org 
61 28 92 90
91 12 64 39
Oslo Sigrid Johnsen Vesteng
Helseetaten Oslo kommune
sigrid.vesteng@hel.oslo.kommune.no 
95 26 66 81
Rogaland Elisabeth Wallace Haaland
Rådgiver folkehelse
elisabeth.wallace.haaland@rogfk.no 
51 51 66 86
Sogn og Fjordane Anne-Lene Norman
Spesialrådgjevar, plan og samfunnsavdelinga
anne-lene.norman@sfj.no
41 53 03 78
Sør-Trøndelag John Tore Vik
Rådgiver
john.vik@stfk.no
73 86 64 11
47 80 70 79
Telemark Jorunn Borge Westhrin
Leder Helsefremmende barnehager og skoler i Telemark
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no
35 91 73 78
92 09 49 96
Troms Helga Anette Melhus
Rådgiver folkehelse
helga.anette.melhus@tromsfylke.no 
77 78 83 88
Vestfold Eli Haraldsen
Folkehelserådgiver
elih3@vfk.no
33 34 40 40
99 04 26 01
Østfold Elsie Brenne
Kst. folkehelsesjef, Samfunnsplanavdelingen
elsbre1@ostfoldfk.no 
91 11 36 13