Nordmenn spiser for lite fisk og annen sjømat

Nordmenn spiser for lite fisk og annen sjømat
Fotograf: Arild Juul

At det er barn, ungdom og unge voksne som spiser minst er særlig alvorlig. Fra et helsemessig synspunkt er det gunstig om forbruket av sjømat øker, spesielt blant de gruppene nevnt ovenfor. Fiskesprell er en tiltakspakke som møter denne utfordringen.

Så langt mot nord er feit fisk den viktigste kilden til vitamin D, som er viktig for et sterkt skjellett. Vi kan ikke stole på at vi får dette gjennom sola. Norge har befolkningsgrupper som kommer fra land der sol er den viktigste kilden til vitamin D. Særlig for dem er det viktig å lære at hos oss må vi basere oss på sjømat og særlig feit fisk for få i oss dette viktige vitaminet.