Få råvarestøtte og gratis undervisnings-materiell fra Fiskesprell

Få råvarestøtte og gratis undervisnings-materiell fra Fiskesprell
Fotograf:

Nå kan du melde skolen din på til Fiskesprell for skoleåret 2017-18. Du får råvarestøtte til sjømat i mat og helse-faget, undervisningsmateriell, økonomisk støtte til foreldrearrangent og muligheten til å være med på en spennende oppskriftskonkurranse. 

Undervisningsmateriell

Hver skole kan få tilsendt gratis undervisningsmateriell til mat og helse for ett klassetrinn på mellomtrinnet og/eller ett klassetrinn på ungdomstrinnet hvert skoleår. Undervisningsmateriellet sendes kostnadsfritt til skolene.

Undervisningsmateriellet består av elevhefter og lærerveiledning, og er basert på læreplanen i mat og helse. Gjennom fagstoff, oppgaver og oppskrifter dekkes de fleste kompetansemål i faget. Undervisningsmateriellet er tilgjengelig på bokmål og nynorsk. Det legges til rette for tverrfaglig arbeid, og materiellet kan bestilles for bruk også i andre fag, som for eksempel samfunnsfag og fysisk aktivitet og helse. 

Råvarestøtte
Råvarestøtten er på 30 kroner per elev på ett klassetrinn på mellomtrinnet og 50 kroner per elev på ungdomstrinnet. 1.-10.-skoler kan melde på ett klassetrinn på mellomtrinnet og ett klassetrinn på ungdomstrinnet. Fådelte skoler kan søke om støtte til de av elevene som ikke har fått råvarestøtte tidligere. 

Råvarestøtten skal gå til innkjøp av fisk og annen sjømat til bruk i undervisningen. Den enkelte skole og lærer må sørge for at støtten blir brukt i tråd med formålet. Vi krever ingen rapport, men skolen må ved forespørsel kunne oppgi hva pengene har gått til. Del gjerne erfaringer om bruk av sjømat i undervisningen på Fiskesprells sider på Facebook og Instagram! 

Om påmeldingsskjemaet
Du må hake av for om du ønsker råvarestøtte og/eller undervisningsmateriell. Påmeldingsskjemaet består av flere deler, pass på å fylle ut all informasjon. Kontroller alle opplysninger og bekreft informasjonen før du sender inn. Du kan ikke redigere eller supplere påmeldingen i etterkant.

Etter innsending vil du komme til en side som bekrefter din påmelding. I tillegg vil du motta en epost med opplysningene du har oppgitt. Hvis du ikke mottar en slik epost må du sjekke søppelpost/spam. Du kan også ha oppgitt feil epostadresse. Send da beskjed til fiskesprell@seafood.no slik at vi får rettet opp feilen. 

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema

Andre tilbud fra Fiskesprell
Støtte til foreldrearrangement - økonomisk støtte til innkjøp av råvarer til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte
Kollegamøte med fiskesprell - økonomisk støtte til innkjøp av sjømatråvarer til et inspirasjonsopplegg for kollegiet. Bare for deg som har deltatt på Fiskesprellkurs
#Kokkesprell - en oppskriftskonkurranse for alle elever i barne- og ungdomsskolen med sjømat i hovedrollen. Slipp kreativiteten, skapertrangen og matgleden løs
Fiskesprell-kurs for lærere - et inspirerende og kompetansehevende tilbud til lærere i grunnskolen. Kursplan for skoleåret 2017-18 kommer senere.