Fiskesprell i barneskolen

Fiskesprell i barneskolen, Fotograf: Studio Dreyer-Hensley
Fotograf: Studio Dreyer-Hensley

Vi har en rekke tilbud som legger til rette for aktiviteter med sjømat i barneskolen. Vårt mål er å gjøre sjømat til et naturlig valg for barn og unge, fordi det er godt og godt for dem. Bli med på Fiskesprell og spre sjømatglede blant elevene dine!  

Til elever og lærere i barneskolen har vi følgende tilbud for å fremme bruken av sjømat: 

  • Råvarestøtte til innkjøp av sjømat til undervisningen i mat og helse. Råvarestøtten er i år økt til kr. 30,- per elev på mellomtrinnet og kr. 50,- per elev på ungdomstrinnet. 
  • Undervisningsmateriell bestående av elevhefter og lærerveiledning til bruk i mat og helse. Materiellet kan også benyttes i andre fag, som norsk, samfunnsfag mv. 
  • Lærerkurs med sjømat i friluft. Heldagskurs med teori og praksis, med inspirasjon og faglig påfyll. Relevant for alle som underviser i uteskole, spesielt i fagene mat og helse og kroppsøving. 
  • Kollegamøte med Fiskesprell. Økonomisk støtte til innkjøp av sjømatråvarer til et inspirasjonsopplegg for kollegiet. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprellkurs.  
  • Støtte til foreldrearrangement. Økonomisk støtte til innkjøp av råvarer til arrangement der det serveres sjømat til foreldre/foresatte.
  • Oppskriftskonkurransen #kokkesprell. Sjømat er bra for kroppen og hodet. Derfor inviterer vi til en spennende oppskriftskonkurranse for alle elever på barne- og ungdomstrinnet.