Barn, sjømat og allergi

Barn, sjømat og allergi
Fotograf: NordicPhotos

Blant barn i alderen 0–3 år antas det at ca. 3–5 % reagerer med allergi eller intoleranse mot mat. 

Noen typer allergier eller intoleranse vokser barna av seg, mens andre kan vare livet ut. De matvarene som står bak de fleste allergiske reaksjoner hos små barn er kumelk, egg, fisk og nøtter.

Barn som er allergiske mot noen eller alle typer fisk og annen sjømat, må ta spesielt hensyn til dette, og barnehagen må legge til rette for det i nært samarbeid med foreldre/foresatte. Hvilken type sjømat de er allergiske mot varierer. En som ikke tåler torsk, kan være allergisk mot all slags fisk, men behøver ikke være det. Av norske barn som var allergisk mot torsk, kunne halvparten likevel spise laks og ørret, og noen tålte også makrell og flatfisk. Allergenaktiviteten i fisk finnes mest i fiskekjøttet og lite i f.eks. lever og rogn. Derfor kan noen (men ikke alle) med allergi mot fisk tåle kaviar, torskerogn og torskelever. Eventuell utprøving av dette må skje med den ytterste forsiktighet i samråd med foreldre og spesialister innen allergi.

(Kilde: Norges Astma og Allergiforbund)