Mat for livet

Mat for livet
Fotograf: NordicPhotos

Det er i barneårene grunnlaget for kostholdet som voksen blir lagt. 

Rundt 89 % av alle norske barn i alderen 1–5 år går i barnehage. Du som arbeider i barnehage spiller derfor en viktig rolle når det gjelder den oppvoksende generasjons kosthold og matvaner. Du kan påvirke hva barna lærer å like og hva de anser som en naturlig del av kostholdet, og dermed hva de spiser når de blir eldre. Gode mat- og måltidsvaner i barnehagen gir økt trivsel og overskudd i dag, og bedre folkehelse i fremtiden.