Fiskesprell for foreldre

Fiskesprell for foreldre, Fotograf: Halim Lotososerdsev
Fotograf: Halim Lotososerdsev

Vi ønsker at barn og unge skal få muligheten til å oppdage hvor godt de liker sjømat, og vi vil gjerne ha med oss foreldrene på laget!

Ved å la foreldre og barn/unge sammen få gode opplevelser med sjømat spres sjømatgleden også inn i hjemmet. Derfor gir Fiskesprell råvarestøtte til foreldrearrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre og foresatte. 

Foreldre som ønsker informasjon om de ulike tilbudene fra Fiskesprell kan kontakte oss på fiskesprell@seafood.no 

Lurer du på hva du skal ha til middag? Du finner smakfulle sjømatretter som passer for hele familien på www.godfisk.no