Slik søker du støtte

Her kan ansatte i barnehage og skole søke økonomisk støtte til arrangement der sjømat blir tilberedt og servert til foreldre/foresatte. 

- Støtten gjelder sjømat, ikke drikke, dessert, kaffe, kaker, vin o.l.
- Sjømatrettene tilberedes i barnehagen/på skolen, barna/elevene deltar aktivt i tilberedningen. 

- Søknad sendes inn i forkant av arrangementet, søk i god tid!
- Fiskesprell gir eventuelt økonomisk støtte innenfor en viss ramme.
- Tildelte midler mottas etter at arrangementet er gjennomført. 

Før støtten utbetales må vi ha mottatt følgende:

- En kort rapport/evaluering av arrangementet og kvitteringer for innkjøpte råvarer
- Eventuelt bilder, gjerne av maten
- Kontonummer for utbetaling, samt navn og adresse til den som eier kontoen 

Dette sendes per e-post til fiskesprell@seafood.no eller per post til Norges sjømatråd.
Rapport, kvitteringer og opplysninger om utbetaling må være sendt inn til Fiskesprell innen utgangen av kalenderåret da arrangementet fant sted.