Er fisken bærekraftig?

Bærekraft har blitt mye omtalt i forbindelse med fiskeri og havbruk. Dette begrepet er imidlertid mye omdiskutert og har flere ulike betydninger. På et generelt nivå er Brundtlandskommisjonens definisjon fra 1987 mye brukt: ”En bærekraftig utvikling skal ivareta den nåværende generasjons behov, uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å tilfredsstille sine behov”.

Denne definisjonen gir et enkelt svar på et komplisert spørsmål når det gjelder fiske; fiskeriet er bærekraftig så lenge vi ivaretar fiskebestandene slik at våre barn også kan nyte sunn og god sjømat. For å sikre at fiskebestandene ivaretas, er Norge i dag blitt en av verdens ledende nasjoner på fiskeriforvaltning. Gjennom et omfattende vitenskaplig arbeide blir størrelsen på fiskebestandene hvert år anslått, og det fastsettes kvoter og bestemmelser for hvor stor fangst som kan tas og hvilket redskap som kan brukes. Å "telle fisk" er slett ingen enkel jobb, og dette gjøres hvert år av Havforskningsinstituttet i Bergen (http://www.imr.no/) ved hjelp av grundige forskningstokt til sjøs.

Alt norsk fiske og oppdrett er underlagt strenge regler basert på vitenskap for å sikre at det er bærekraftig, og sjømaten kan derfor i utgangspunktet spises med god samvittighet. I tillegg til at det fastsettes strenge regler, har vi også et kontrollsystem som sikrer at disse følges. I Norge er det Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Salgslagene som har ansvar for å se til at kvoter og bestemmelser overholdes.

For mer info om fiskeri og bærekraft, se også:

http://www.fisheries.no/ (engelsk)

http://www.laksefakta.no/