Sjømat i utekjøkkenet Stavanger 5. april 2017

Sjømat i utekjøkkenet Stavanger 5. april 2017
Fotograf: Simen G. Fangel

Velkommen til en inspirerende kursdag om matlaging som en del av undervisningen i uteskolen, der utendørs matlaging med sjømat knyttes opp mot læreplanen i ulike fag.

I "Sjømat i utekjøkkenet" knyttes utendørs matlaging med sjømat opp mot læreplanen i ulike fag. Kurset retter seg spesielt mot deg som underviser i fagene mat og helse og kroppsøving, men er også svært relevant for alle som benytter uteskole som en del av undervisningen. 

Kurssted: Lundsvågen naturskole, Kisteneset 31, 4083 Hundvåg. Se kart

Tidspunkt: 5. april 2017, kl 9-15

Program: Last ned programmet her

Utendørs matlaging i teori og praksis

Kurset gjennomføres utendørs i naturskjønne omgivelser på Hundvåg. Ved Lundsvågen naturskole får du en annerledes kursdag med både teori og praksis. 

Vår erfarne kursholder Reidun Høines vil i samarbeid med Lundsvågen naturskole, Jæren friluftsråd og to dyktige Fiskesprell-kokker gi deg en innføring i matlaging som en del av undervisningen i uteskolen, praktisk tilberedning av sjømat på tur, inkludert bruk av ulike varmekilder og organisering av en utendørs matlagingsøkt. Det tilberedes et utvalg sjømatretter som er spesielt egnet for utendørs matlaging, og som vi har erfaring med at elevene liker.

Kle deg for en utedag med gode klær og sko, og gled deg til gode naturopplevelser og deilig sjømat.   

Lenke til påmelding

Ut og spise

– Skolen skal være en helsefremmende arena, og det å kunne tilberede god, næringsriktig mat i naturen er verdifull læring. Gjennom kurset viser vi lærere hvor enkelt det er å tilrettelegge for spennende og sunne måltider med sjømat langt utenfor skolekjøkkenet, forteller kursholder Reidun Høines.

Læring under åpen himmel

Naturen har tradisjonelt vært arena for aktivitetsdager, men stadig flere skoler legger nå til rette for læring og tverrfaglig innhold under åpen himmel. Filosofien bak dette kurset er å la maten være målet for turen. Du får praktiske tips til undervisninsgopplegg som enkelt lar seg tilpasse til ulike elevgrupper, der de gode opplevelsene rundt matlaging og måltidet står i fokus. Alt gjøres med så enkelt utstyr som mulig. 

Matlaging for kreativitet og læring

Du får en innføring i hvordan matlaging med sjømat kan inngå i tverr- og flerfaglige undervisningsopplegg, med faglig forankring i K-06.  Du får erfaring med en undervisningsform som skaper samhold, gir opplevelser av mestring og fremmer kreativitet og læring på helt andre måter enn tradisjonell innendørs undervisning. 

Gode tilbakemeldinger

300 lærere har allerede deltatt på Fiskesprells kurs med sjømat i utekjøkkenet, og tilbakemeldingene er at dette er et matnyttig og lærerikt kurs som gir inspirasjon til å gjøre alvor av ønsket om å bruke naturen som arena for læring. 

- Kurset har en fin balanse mellom praksis og teori. Jeg liker veldig godt at rettene som lages er akkurat passe krevende både innholdsmessig, tidsmessig og prismessig. Det gjør kursene veldig nyttige når vi vet at det er realistisk å gjennomføre på egen skole i etterkant, sier en tidligere kursdeltaker i en tilbakemelding til Fiskesprell. 

Les mer om kurset Sjømat i utekjøkkenet