Gratis utendørs Fiskesprell-kurs for lærere

Gratis utendørs Fiskesprell-kurs for lærere
Fotograf: Simen G. Fangel

Vi fortsetter suksessen med utematkurset "Sjømat i utekjøkkenet". Kurset er gratis og passer for alle som jobber med uteskole i barne- og ungdomsskolen. 

I "Sjømat i utekjøkkenet" knyttes utendørs matlaging med sjømat opp mot læreplanen i ulike fag. Kurset retter seg spesielt mot deg som underviser i fagene mat og helse og kroppsøving, men er også svært relevant for alle som benytter uteskole som en del av undervisningen. 

Teori og praksis

Det gis en teoretisk og praktisk innføring i bruk av sjømat i uteskolen, inkludert bruk av ulike varmekilder og organisering av en utendørs matlagingsøkt. På kurset tilbereder vi et utvalg sjømatretter som er egnet for utendørs matlaging, og som vi har erfart at elevene liker. Du får en innføring i hvordan matlaging med sjømat kan inngå i tverr- og flerfaglige undervisningsopplegg, med faglig forankring i K-06. Du får erfaring med en undervisningsform som skaper samhold, gir opplevelser av mestring og fremmer kreativitet og læring på helt andre måter enn tradisjonell innendørs undervisning. 

Gå direkte til kursoversikt, en nærmere beskrivelse av de enkelte kursene og påmelding

Ut og spise

– Skolen skal være en helsefremmende arena, og det å kunne tilberede god, næringsriktig mat i naturen er verdifull læring. Gjennom kurset viser vi lærere hvor enkelt det er å tilrettelegge for spennende og sunne måltider med sjømat langt utenfor skolekjøkkenet, forteller kursholder Reidun Høines.

Læring under åpen himmel

Naturen har tradisjonelt vært arena for aktivitetsdager, men stadig flere skoler legger nå til rette for læring og tverrfaglig innhold under åpen himmel. Filosofien bak dette kurset er å la maten være målet for turen. Du får praktiske tips til undervisninsgopplegg som enkelt lar seg tilpasse til ulike elevgrupper, der de gode opplevelsene rundt matlaging utendørs og måltidet rundt bålet står i fokus. Alt gjøres med så enkelt utstyr som mulig. 

Kle deg for en dag ute

- Kurset foregår ute, og all mat tilberedes på bål eller grill. Kle deg for en dag utendørs, og gled deg til gode naturopplevelser og deilig sjømat, sier kursholderen. 

Gode tilbakemeldinger

300 lærere har allerede deltatt på Fiskesprells kurs med sjømat i utekjøkkenet, og tilbakemeldingene er at dette er et matnyttig og lærerikt kurs som gir inspirasjon til å gjøre alvor av ønsket om å bruke naturen som arena for læring. 

- Kurset har en fin balanse mellom praksis og teori. Jeg liker veldig godt at rettene som lages er akkurat passe krevende både innholdsmessig, tidsmessig og prismessig. Det gjør kursene veldig nyttige når vi vet at det er realistisk å gjennomføre på egen skole i etterkant, sier en tidligere kursdeltaker i en tilbakemelding til Fiskesprell. 

Kurssteder våren 2017

Våren 2017 arrangerer vi kurs i Oslo, Bergen, Stavanger, Hamar, Skien, Narvik og Tromsø.  

Her finner du en nærmere beskrivelse av de enkelte kursene og påmeldingsskjema

Inspirer dine kolleger

I etterkant av kurset har du muligheten til å videreformidle kunnskap og inspirasjon til de du jobber sammen med. Til kollegamøter der dere tilbereder Fiskesprell-retter, bidrar vi med økonomisk støtte til innkjøp av råvarer. 

Les mer og søk om råvarestøtte til kollegamøte