Kontakt oss

Kontakt oss

Fiskesprell nasjonalt ledes administrativt av Norges sjømatråd, mens kurs for ansatte i barnehage og SFO samt barne- og ungdomsarbeiderlinje administreres av den enkelte fylkeskommune.  

Norges sjømatråd:  
Stortorget 1 (besøksadresse)
Postboks 6176 (postadresse)
9291 Tromsø
Tlf 77 60 33 33 (sentralbord)
Epost:fiskesprell@seafood.no

Kari-Anne Johansen
Leder for Fiskesprell nasjonalt
Tlf 45 06 55 00
Epost:kaj@seafood.no 

Fiskesprell i fylkeskommunene:
Oversikt over kontaktpersoner