Fiskesprell i ungdomsskolen

Fiskesprell i ungdomsskolen, Fotograf: Studio Dreyer-Hensley
Fotograf: Studio Dreyer-Hensley

Vi har en rekke tilbud som legger til rette for aktiviteter med sjømat i ungdomsskolen. Vårt mål er å gjøre sjømat til et naturlig valg for barn og unge. Bli med på Fiskesprell og spre sjømatglede blant elevene dine! 

Til elever og lærere i ungdomsskolen har vi følgende tilbud for å fremme bruken av sjømat: 

  • Råvarestøtte til innkjøp av sjømat til undervisningen i mat og helse. Råvarestøtten er i år økt til kr. 30,- per elev på mellomtrinnet og kr. 50,- per elev på ungdomstrinnet. 
  • Undervisningsmateriell bestående av elevhefter og lærerveiledning til bruk i mat og helse. Materiellet kan også benyttes i andre fag, som norsk, samfunnsfag mv. 
  • Lærerkurs med sjømat i friluft. Heldagskurs med teori og praksis, med inspirasjon og faglig påfyll. Relevant for alle som underviser i uteskole, spesielt i fagene mat og helse og kroppsøving. 
  • Kollegamøte med Fiskesprell. Økonomisk støtte til innkjøp av sjømatråvarer til et inspirasjonsopplegg for kollegiet. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprellkurs.  
  • Støtte til foreldrearrangement. Økonomisk støtte til innkjøp av råvarer til arrangement der det serveres sjømat til foreldre/foresatte.
  • Oppskriftskonkurransen #kokkesprell. Sjømat er bra for kroppen og hodet. Derfor inviterer vi til en spennende oppskriftskonkurranse for alle elever på barne- og ungdomstrinnet.