Råvarestøtte til arbeidslivsfaget

Råvarestøtte til arbeidslivsfaget, Fotograf: Studio Dreyer-Hensley
Fotograf: Studio Dreyer-Hensley

Fiskesprell tilbyr råvarestøtte til ungdomsskoler med arbeidslivsfag. Forutsetningen for støtte er at det gjennomføres praktisk undervisning der elevene tilbereder sjømat. 

Ungdomsskoler som tilbyr arbeidslivsfag som alternativ til fremmedspråk eller språklig fordypning, kan nå søke råvarestøtte fra Fiskesprell til et praktisk undervisningsopplegg der elevene tilbereder sjømat. Dette kan for eksempel være aktiviteter med utgangspunkt i utdanningsprogrammer innen restaurant- og matfag eller helse- og oppvekstfag. Tilbudet er et supplement til den ordinære råvarestøtten til mat- og helsefaget.

Råvarestøtte til arbeidslivsfaget skal dekke innkjøp av fisk og annen sjømat til bruk i undervisningen. Det er en forutsetning at elevene selv tilbereder sjømatrettene, og støtten gjelder ikke innkjøp av ferdige sjømatretter eller halvfabrikata. 

Søknad fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av aktiviteten. Dersom planene er i tråd med formålet innvilger vi en økonomisk støtte på inntil kroner 50 per elev. I søknaden må du beskrive planene for undervisningen, med vekt på sjømatens rolle i opplegget. Støtten skal bidra til å dekke innkjøp av sjømatråvarer. Siden Fiskesprell er et folkehelseprosjekt med fokus på økt sjømatkonsum dekker vi ikke utgifter til andre typer råvarer, drikke, dessert, kaffe, serveringsutstyr o.l.

Støtten utbetales i etterkant av aktiviteten, mot dokumentasjon av utgiftene og en kortfattet rapport som beskriver hvordan opplegget ble gjennomført og mottatt. 

Til søknadsskjema