Fiskesprell i utdanningen

Fiskesprell i utdanningen, Fotograf: Studio Dreyer-Hensley
Fotograf: Studio Dreyer-Hensley

For å gi studenter og elever som skal jobbe med barn og unge kunnskap om viktigheten av et sunt mattilbud med sjømat i barnehage og skole, og erfaring med tilberedning av sjømatretter, tilbyr Fiskesprell hvert år kurs for en rekke universiteter, høgskoler og videregående skoler.  

Veien til en jobb i barnehage og skole er variert. Mange velger barne- og ungdomsarbeiderlinje i videregående skole, eller de tar utdanning som barnehage- eller grunnskolelærer. Fiskesprell tilbyr kurs for disse student- og elevgruppene flere steder i landet. Kursene for barne- og ungdomsarbeiderelever foregår i regi fylkeskommunen, mens kursene for lærerstudenter foregår i regi av Fiskesprell nasjonalt.