Fiskesprell for lærerstudenter

Fiskesprell for lærerstudenter

Universiteter og høyskoler som utdanner grunnskole- og barnehagelærere tilbys et gratis Fiskesprell-kurs, spesielt tilpasset de ulike studentgruppene. 

Kursene passer for studenter ved grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. For grunnskolelærerutdanningen er tilbudet spesielt relevant for de studentene som har fordypning innen faget mat og helse. Tema er barns kosthold og hvordan sjømat fremmer barns helse, hvilken rolle kosthold har for barns utvikling og læring og hvordan ansatte i barnehage og skole kan bidra til at barn og unge får gode matvaner. Det er stort fokus på tilberedning av sjømat og hvordan fremme matglede med sjømat. Seminaret ledes av Fiskesprells kursholdere, som har både ernæringsfaglig og pedagogisk kompetanse. 

Fiskesprell i barnehagelærerutdanningen 
Lærestedene får tilbud om et gratis heldagskurs bestående av en teoretisk og en praktisk del. 

Fiskesprell i grunnskolelærerutdanningen 
Læresteder som tilbyr mat- og helsefaget som en del av allmennlærerutdanningen får tilbud om et gratis heldagskurs bestående av en teoretisk og en praktisk del.

Høyskoler og universitet som ønsker et Fiskesprell-seminar for sine studenter, kan kontakte oss på epost-adressene under: 

Fiskesprell
fiskesprell@seafood.no 

Reidun Høines
reidun.hoines@seafood.no 

Råvarestøtte til Fiskesprell i praksis 

Etter gjennomført Fiskesprell-kurs kan det søkes om råvarestøtte til en pedagogisk aktivitet med matlaging med sjømat, i forbindelse med studentenes praksisperiode i barnehage eller skole. Målet er at elevene skal få praktisere hva de har lært på Fiskesprell-kurset, ved å lage sjømat sammen med barn. En slik aktivitet kan legges inn som en del av et arbeidskrav, knyttet opp mot læreplanmål i utdanningen. Studentene får nyttig erfaring, i tillegg til at både de og barna får gode felles erfaringer med sjømat. 

Klikk her for å søke om råvarestøtte til et Fiskesprell i praksis