Skip to main content

Foreldrearrangement

Foto: Ørjan Bertelsen

Vi inviterer barnehager og skoler til å søke råvarestøtte til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte. 

Foto: Ørjan Bertelsen

Gjennom våre kurs for ansatte i barnehage og skole bidrar vi til å gi barn og unge gode erfaringer med fisk og sjømat. I tillegg ønsker vi å involvere foreldrene.

Vi inviterer derfor barnehager og skoler til å søke økonomisk støtte til innkjøp av råvarer til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte. Dette kan skje i sammenheng med pedagogisk aktivitet, eller i forbindelse med foreldremøter eller andre sammenkomster. Støtten gjelder ikke innkjøp av ferdige sjømatretter, men forutsetter at skoleelever og barnehagebarn i størst mulig grad involveres i forberedelsene av måltidet. Målet er å gi foreldre, barn og unge gode erfaringer med å tilberede, servere og spise sjømat.

Søknad om støtte

Søknaden fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av arrangementet. Dersom arrangementet er i tråd med formålet innvilger vi en økonomisk støtte inntil et visst beløp. I søknaden må du beskrive planene for arrangementet og skissere et enkelt budsjett over forventede kostnader. Støtten fra Fiskesprell skal bidra til å dekke innkjøp av sjømat og tilbehør til måltidet. Siden Fiskesprell er et folkehelseprosjekt med fokus på økt sjømatkonsum dekker vi ikke utgifter til drikke, dessert, kaffe o.l. Faktiske utgifter til matvarer må dokumenteres og sendes inn til Fiskesprell, og utbetalingen skjer i etterkant av arrangementet.

Søknad om støtte til foreldrearrangement

Kontaktinformasjon

*Påkrevde felt. Opplysningene kan brukes av Fiskesprell ved spørsmål til søknaden

Arrangementinformasjon
Legg vekt på hvilken rolle sjømaten skal ha for voksne og barn, hva dere skal tilberede og hvordan barna skal involveres i matlagingen

Samtykker du til lagring og behandling av dine personopplysninger for å behandle denne søknaden?

Samtykker du å motta fremtidige "nyhetsbrev" som e-postmarkedsføring fra Fiskesprell (Norges sjømatråd AS)?