Skip to main content

Kontakt oss

Har du et spørsmål eller ivrer etter å komme i gang med Fiskesprell? Ta kontakt med oss!

Fiskesprell ledes administrativt av Norges sjømatråd.

Kurs for ansatte i barnehage og skolefritidsordningen samt barne- og ungdomsarbeiderlinje administreres av den enkelte fylkeskommune. Ønsker du informasjon om kurstilbudet i din region? Ta kontakt med Fiskesprells kontaktperson i din fylkeskommune.