Skip to main content

Resultater og effekter

Foto: Ørjan Bertelsen

Fiskesprell har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge, fordi det vil være gunstig sett fra et helsemessig synspunkt. Evalueringer og tilbakemeldinger fra barnehager og skoler viser at vi lykkes.

Foto: Ørjan Bertelsen

Økt bruk av sjømat
Fra 2007 til 2017 har nærmere 13.000 barnehageansatte, SFO-ansatte og BUA-elever deltatt på Fiskesprellkurs. Barnehager som har hatt ansatte på våre kurs bruker mer sjømat som varmmat, som pålegg og som turmat og har et større fokus på sunt mattilbud enn barnehager som ikke har deltatt. Dette viser både Fiskesprells egne undersøkelser og Helsedirektoratets undersøkelse Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen. Når sjømaten kommer oftere på bordet øker også inntaket, og gode vaner etableres.

Mer kunnskap og bedre ferdigheter
Fra 2007 til 2017 har nærmere 759.000 elever i barne- og ungdomsskole mottatt råvarestøtte og undervisningsmateriell fra Fiskesprell til bruk i mat og helse-faget. I Fiskesprells undersøkelser oppgir lærerne at råvarestøtten bidrar sterkt til at sjømat kommer på timeplanen, og at undervisningen bidrar til mer kunnskap om sjømat og bedre ferdigheter i tilberedning av sjømat blant barn og unge.

Kompetanseheving blant lærere
Fra 2010 til 2017 har omlag 2600 lærere i mat og helse fått påfyll av kunnskap og inspirasjon rundt sjømat i undervisningen. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er at dette har stor betydning for sjømatens plass i faget. I samme tidsperiode har nærmere 4400 studenter i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene fått Fiskesprellkurs som et ledd i sin utdanning.

Gode vaner tas med hjem
Fra 2012 til 2017 er det gjennomført 427 foreldrearrangement i barnehager og skoler, med økonomisk støtte fra Fiskesprell. Rundt 31.600 store og små deltakere har på den måten fått gode erfaringer med sjømat som passer for hele familien. Maten tilberedes av barna og ungdommene selv. Erfaringen er at sjømat på sommerfester, juleavslutninger og andre sosiale sammenkomster er en suksess. Barnehager og skoler rapporterer om unge kokker som er stolte av det de serverer, og foreldre som erfarer at sjømat kan tilberedes slik at både de selv og barna liker det. Svært mange ber om å få oppskriften, og slik bringer vi gode vaner fra barnehage og skole med hjem.

Fra prosjekt til kostholdsprogram
Fiskesprell startet som kostholdsprosjekt i 2007, som en direkte oppfølging av regjeringens «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007–2011». Erfaringene med prosjektet var så gode at man har valgt å videreføre Fiskesprell som kostholdsprogram etter handlingsplanens slutt. Les om evalueringen av Fiskesprell 2007-2011 i Helsedirektoratets Sluttrapport Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011.

Evalueringer og studentoppgaver
Her kan du finne evalueringer og studentoppgaver som omhandler Fiskesprell. Trykk på linken for å laste ned dokumentet som PDF.

Relaterte artikler