Skip to main content

Formål

Foto: Studio Dreyer-Hensley

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Sammen med ansatte i barnehage og skole skaper vi sjømatglede, og gjør sjømat til et naturlig valg.

Foto: Studio Dreyer-Hensley

Mer sjømat til barn og unge
Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv - til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker. Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Sett fra et helsemessig synspunkt vil det være gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge.

Utjevning av sosiale ulikheter i kosthold
Fiskesprell er et ledd i det forebyggende folkehelsearbeidet, og skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter i kosthold. Folkehelsen i Norge er god, men det er store ulikheter i hvor lenge hver enkelt kan forvente å leve med god helse. Derfor er det viktig å legge til rette for like muligheter for alle barn og unge. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis, og vi har tilbud til barnehager, skoler, barn, unge og foreldre over hele landet.

Sunt mattilbud i barnehage og SFO
De fleste barn i Norge går i barnehage. Da er det viktig at mattillbudet her er sunt og godt. Fiskesprells kurs for barnehage- og SFO-ansatte er et bidrag til å følge opp Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Sjømat på timeplanen
Læreplanen for mat og helse i skolen slår fast at mat og måltider er viktig for den fysiske og psykiske helsen vår. Mat og kosthold kommer også inn som tema i andre fag, som kroppsøving, samfunnsfag og naturfag, så mulighetene for tverrfaglige undervisningsopplegg er mange. Kunnskap om mat og måltider som fremmer gode matvaner, kan gjøre sitt til å redusere helseforskjeller i befolkningen. Fiskesprell hever kompetansen om kosthold og sjømat gjennom sitt kurstilbud til lærere i mat og helse, kroppsøving og andre fag. Vi bidrar i tillegg til at sjømat kommer på timeplanen gjennom gratis undervisningsmateriell og råvarestøtte til innkjøp av sjømat til undervisningen i mat og helse.

Fiskesprell i utdanningen
Veien til en jobb i barnehage og skole er variert. Mange tar sin utdanning på barnehage- eller grunnskolelærerutdanningen, eller de velger barne- og ungdomsarbeiderlinje i videregående skole. For å gi disse elevene og studentene kunnskap om viktigheten av et sunt mattilbud med sjømat, og erfaring med tilberedning av sjømatretter, tilbyr Fiskesprell hvert år kurs for en rekke universiteter, høgskoler og videregående skoler.