Skip to main content

Organisering

Foto: Ørjan Bertelsen

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram og et ledd i det nasjonale folkehelsearbeidet. Fiskesprell ble etablert i 2007, og har siden den gang gjennomført kurs og andre aktiviteter med tema barn og sjømat for ansatte i barnehage, SFO, skole og andre målgrupper over hele landet.

Foto: Ørjan Bertelsen

Samarbeid på tvers av sektorer
Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Norges sjømatråd, som sammen med fiskesalgslagene finansierer programmet. Tiltaket ble opprettet som en direkte oppfølging av regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011. Alle våre aktiviteter og innhold er utformet i samarbeid med Helsedirektoratet og Havforskningsinstituttet

Et ledd i folkehelsearbeidet
Alle våre tiltak er basert på Helsedirektoratets kostråd og store deler av arbeidet er forankret i Partnerskap for folkehelse i fylkene. Alle landets fylkeskommuner kan hvert år motta midler fra Fiskesprell for å gjennomføre tiltak som bidrar til økt sjømatkonsum blant barn og unge. Programmet er et tiltak i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2017-2023), og bidrar også til implementering av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i barnehage og skole.

Målgrupper og tiltak
Våre hovedmålgrupper er ansatte i barnehage og SFO, samt lærere i mat og helse. Sekundære målgrupper er andre som jobber med barn, elever ved BUA-linjen på videregående skoler og studenter ved lærerutdanningene. Vi tilbyr skreddersydde kurs for ulike målgrupper, for å øke kunnskapen om sjømat som en del av et helhetlig sunt kosthold, og for å gi praktisk erfaring med tilberedning av sjømatretter som barn og unge liker. Gjennom kompetanseheving i disse målgruppene har vi muligheten til å påvirke kostholdet til de aller fleste barn og unge i Norge. I tillegg tilbyr vi alle barne- og ungdomsskoler gratis undervisningsmateriell og råvarestøtte for å legge til rette for bruk av sjømat i faget mat og helse. Slik bidrar vi til at barn og unge selv får erfaring med å tilberede sjømat, og oppdage hvor godt det smaker.