Skip to main content

Fylkeskontakter

Barnehager og SFO-enheter som ønsker å delta på kurs kan kontakte Fiskesprells kontaktperson i sitt fylke.

Fiskesprell tilbyr kurs for barnehage- og SFO-ansatte over hele landet. På kursene lærer dere om kosthold og helse for barn, samt viktigheten av et økt sjømatkonsum. Vår kontaktperson i ditt fylke kan gi deg informasjon om kurstilbud og påmelding.

For kursholdere og fylkeskontakter: Her finner du dokumentsenteret

Fylke

 

Kontaktperson Tlf
Agder Inger Margrete Braathu
inger.margrethe.braathu@agderfk.no
975 31 499
Akershus Inger Johanne Strand
ingers@afk.no
920 38 454
Buskerud Frøydis Lislevatn
froydisli@bfk.no
457 29 915
Finnmark

Magnhild Helen Stock
magnhild.helen.stock@ffk.no

922 48 674
Innlandet 

Sissel Løkra
sissel.lokra@innlandetfylke.no

900 17 418
Møre og Romsdal

Torill Valderhaug
fiskesprell@mrfylke.no

924 51 299

Nordland

Kari Hege Mortensen
kari.hege.mortensen@nfk.no

75 65 04 59
959 24 674
Oslo

Sigrid Johnsen Vesteng
sigrid.vesteng@hel.oslo.kommune.no
952 66 681
Rogaland

Vilde Christensen
vilde.christensen@rogfk.no

408 56 973

Troms

Anne Eriksson Steigen
anne.steigen@tromsfylke.no

913 82 224

Telemark Guro Høydal
guro.hoydal@telemarkfylke.no
470 83 927
Trøndelag

Nina Glærum
ningl@trondelagfylke.no

74 17 50 87
970 98 758

Vestfold

Eli Haraldsen
eli.haraldsen@vestfoldfylke.no

990 42 601

Vestland

Anne-Lene Norman
anne-lene.norman@vlfk.no
415 30 378
Østfold Cathrine Rød Gundersen
cathrineg@ofk.no
69 11 70 00